ieteikt draugiem

Dagdas baltkrievu biedrībai ir atbalstīti divi projekti

 

Maija sākumā Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” iesniedza divus projekta pieteikumus Latgales NVO projektu programmas 2018.gada konkursā.

Maija sākumā Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” iesniedza divus projekta pieteikumus Latgales NVO projektu programmas 2018.gada konkursā. Kopumā programmā šogad bija iesniegti 38 projektu pieteikumi no dažādam Latgales biedrībām, bet atbalstīts 21 projekts. „Verbicai” šis gads bija veiksmīgs, tika atbalstīti abi projekti.

Projekts „Latgales baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā” tiks īstenots kā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projekts, kas veicina pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un dažādu tautību iedzīvotāju līdzdalību, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu. Tā ietvaros Dagdas novadā 14.jūlijā un 15.jūlijā izskanēs IV Starptautiskais baltkrievu dziesmu un deju festivāls „Fest 2018”. Pirmajā festivāla dienā aktivitātes norisināsies Dagdā, bet otrajā dienā improvizēta Baltkrievu sēta darbosies Ezernieku brīvdabas estrādē. Katru gadu festivālam ir cita tēma, šogad tas ir baltkrievu veltījums Latvijai simtgadē.

Otrs baltkrievu biedrības projekts „Baltkrievu dziesmas godināšanas svētki” tiks īstenots ar mērķi veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu. Tā ietvaros tiks veikts populāras baltkrievu dziesmas ieraksts profesionālā mūzikas ierakstu studijā, tiks izveidots videoklips ierakstītajai dziesmai un 2018.gada 24.novembrī tiks organizēti Baltkrievu dziesmas svētki par godu ansambļa „Akoļica” piecu gadu jubilejai. Visi tiek laipni aicināti apmeklēt Dagdas baltkrievu biedrības „Verbica” organizētos kultūras pasākumus!Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” finansiālu atbalstu. Līdzfinansējumu projektiem nodrošina Dagdas novada pašvaldība.

Autors: Inese Plesņa, projekta vadītāja © DNVOAC | Design by W3layouts