ieteikt draugiem

IV Latvijas Mazākumtautību forums Jelgavā.

 

  Šogad novembra vidū gaidāms ikgadējais Latvijas Mazākumtautību forums, kuru pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma organizē Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija un atbalsta Jelgavas pilsētas dome. Forums ir iespēja mazākumtautību pārstāvjiem vismaz reizi gadā satikties, lai pārrunātu aktualitātes integrācijas jomā gan savstarpēji, gan ar lēmumu pieņēmējiem, sniegtu savus priekšlikumus par jomas attīstības perspektīvām, kā arī dalītos pieredzē.

    4.Latvijas Mazākumtautību forums “Sabiedrības saliedētība Latvijā. Iespējas un izaicinājumi” šoreiz notiks Jelgavā 11. un 12.novembrim un tā mērķauditorija ir Latvijas mazākumtautību pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar mazākumtautībām. Pirmie divi Latvijas Mazākumtautību forumi notika Rīgā, bet pagājušajā gadā – Ventspilī.

 Forumā aicināti pieteikties interesenti līdz šī gada 1.novembrim, aizpildot pieteikuma anketu vai piesakoties pie reģionālajiem koordinatoriem:

     Katra pretendenta dalība Forumā tiks apstiprināta individuāli ar organizatoru nosūtītu SMS un ziņu uz pretendenta norādīto e-pasta adresi pieteikuma anketā. SMS ziņa kalpos kā apliecinājums pretendenta dalībai Forumā.

 

    Foruma pirmajā dienā dalībnieki strādās četrās darba grupās, diskutējot gan par mazākumtautību pārstāvju iesaisti Latvijas 100-gades svētku organizēšanā savā reģionā un valsts līmenī, gan par Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam Rīcības programmas aktualizāciju, gan par mazākumtautību NVO darbības attīstības perspektīvām un iespējamiem transformācijas modeļiem, gan arī par jauniešiem un viņu pienesumu mazākumtautību NVO kontekstā. Foruma otrajā dienā ieplānotas divas pētījumu prezentācijas, Igaunijas kolēģu pieredze integrācijas jomā un darbā ar nevalstisko sektoru, kā arī pozitīvā Latvijas pieredze dažādos līmeņos - valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju sektorā.

 

   Forums ir ļoti laba platforma, kur gūt informāciju, kas saistoša un aktuāla Latvijas mazākumtautību pārstāvjiem, kā arī vieta, kur paust savu viedokli par lietām, kas ir vērtējamas pozitīvi šajā kontekstā vai, kurām nepieciešami kādi uzlabojumi vai absolūti jauna pieeja problēmjautājumu risināšanā. Tā ir iespēja ikvienam sniegt savu skatījumu un ieguldījumu sabiedrības saliedētības veicināšanā un kopīgas informatīvās telpas veidošanā.

 

    Foruma noslēgumā gūtās idejas un atziņas kalpos par vienu no atbalsta punktiem Kultūras ministrijas darbam ar mazākumtautībām nākamajā gadā.

 

Papildinformācija atrodama: www.sip.jelgava.lv 

 

                          

Informāciju sagatavoja:

Rita Vectirāne

Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja

Tālr.: +371 29127726, rita.vectirane@inbox.lv© DNVOAC | Design by W3layouts