Международный фестиваль рождественской песни «Живые традиции»

Общество «Резекненский городской театр «Йорик»», художественные коллективы Дома культуры национальных обществ, общества Резекне и Латгальского региона организует виртуальное мероприятие - Международный фестиваль рождественской песни «Живые традиции».
Фестиваль объединяет представителей всех национальностей и разных конфессий вокруг ярких и долгожданных событий - Праздника Рождества Христова и Нового года. Как люди разных национальностей проводили зимние вечера, какие сказки рассказывали своим детям, какие песни пели, как танцевали и какие ритуалы соблюдали.
Ежегодно в сотрудничестве с Резекненским отделением Союза польских Латвии фестиваль проводился в Резекненских, Лудзенских, Краславских культурных центрах, соборах и молитвенных домах. Ежегодно в фестивале принимали участие гости из Польши, Литвы или России. В этом году, учитывая особую ситуацию, мы призываем не терять традиции и делиться радостью в Интернет-среде.

Starptautiskais Ziemassvētku dziesmu festivāls “Dzīvas tradīcijas”

Biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks” sadarbībā ar Rēzeknes mazākumtautību biedrībām organizē virtuālo pasākumu - Starptautiskais Ziemassvētku dziesmu festivāls “Dzīvas tradīcijas”.
Festivāls apvieno un pulcē visas tautības un dažādu konfesiju pārstāvjus ap gaišajiem un ļoti gaidāmajiem notikumiem - Kristus piedzimšanas svētkiem un Jauno gadu. Kā dažādas tautības pavadīja tumšos pirmssaulgriežu vakarus, kādas pasakas stāstīja saviem bērniem, kādas dziesmas dziedāja, kā dancoja un kādas rotaļās gāja. Kā un ar kādiem rituāliem svinēja jauno gadu.
Katru gadu sadarbībā ar Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļu festivāls tika rīkots Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas kultūras centros, katedrālēs un lūgšanu namos. Ik gadu festivālā piedalījās vieskolektīvi no Polijas, Lietuvas vai Krievijas. Šogad, ņemot vērā īpašo situāciju, aicinām nezaudēt aizsākto tradīciju un pārvietoties internet vidē.

Par Latgales reģiona mazākumtautību Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām pa trīs virtuālajiem kultūras vakariem

Decembris – svētku un brīnumu gaidīšanas laiks, kas ir nozīmīgs katrai ģimenei. Ziemassvētki ir ģimenes svētki, un katrai tautībai tie ir bagāti ar oriģinālām un unikālām tradīcijām. Rēzeknes pilsētas teātris “Joriks”, Latgales reģiona mazākumtautību biedrības un amatiermākslas kolektīvi aicina dalīties ar svētku tradīciju svinēšanas pieredzi un organizē tiešsaistē virtuālus kultūras vakarus.
No 19.decembra līdz 23.decembrim vakari notiks netradicionālajā veidā – virtuālā zoom platformā. Kultūras vakaru laikā mājīga noskaņā iepazīstināsimies ar dažādu tautu Ziemassvētku tradicionālajiem ēdieniem, tiks apspriestas Ziemassvētku garīgās vērtības, mājas un galda noformējumā jēga, tiks iedziedātās tradicionālās dziesmas.

О традициях празднования Рождества народов Латгалии за три виртуальных культурных вечера

Декабрь - пора ожидания праздников и чудес, что важно для каждой семьи. Рождество - семейный праздник, и каждый народ богат самобытными и неповторимыми традициями. Общество «Резекненский городской театр «Йорик»», Дом культуры национальных обществ, культурные общества Латгальского региона и художественные коллективы приглашают поделиться своим опытом празднования традиций и организовать виртуальные культурные вечера.
С 19 по 23 декабря вечера будут проходить в нетрадиционной форме - на платформе ZOOM. Во время вечеров мы, не выходя из уюта домашней атмосферы познакомим с традиционными рождественскими блюдами разных народов, обсудим духовные ценности Рождества, значение праздничного оформления дома и стола, споём традиционные Рождественские гимны, песни, колядки. Сейчас, когда многие люди проводят время дома, мы предлагаем насладиться уникальными традициями других народов во время виртуальных вечеров.

Romu tautas deju meistarklase tiešsaistē

2020.gada 17.decembrī jauniešu biedrība “DAGNE” sadarbībā ar PIKC RVT Krāslavas struktūrvienību un Krāslavas romu biedrības vadītāju Lidiju Čubreviču, organizēja tiešsaistes romu dejas meistarklasi.
Meistarklases laikā tika detalizēti izskatīti romu tautas tērpi - to vēsture, izmantošana un nozīme romu kultūrā. Tika izrunātas romu tradīcijas un kultūras pasākumu svinēšanas īpatnības. Lidija Čubreviča radīja ieskatu romu tautas dejā, demonstrējot romu dejas veidus, izskaidrojot romu dejas īpatnības un zemtekstu - ko nozīmē katra kustība un pagrieziens.

Мастер-класс по цыганскому танцу

Общество «Центр поддержки НПО Южной Латгалии» в сотрудничестве с молодёжным обществом «Дагне», а также с поддержкой Министерства Культуры, в целях сохранения идентичности цыганской культуры и поддержки инициативы данного нац. меньшинства в окрестностях Краславы, 17. декабря в 17:30 проведут мастер-класс по цыганскому танцу, ведущей которого будет Лидия Чубревич. Во время мероприятия пройдёт презентация цыганских народных костюмов, которые в данный момент изготавливаются руководствуясь советами и традициями цыганской общины.

Во время мастер-класса будет возможность ознакомиться как с основами цыганского танца, так и с цыганскими народными костюмами и традициями связанными с их ношением.

Aicina pieteikties romu tautas deju meistarklasei

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā Jauniešu biedrība “Dagne” ar Kultūras ministrijas atbalstu, lai veicinātu Latvijas romu kultūras savpatnības saglabāšanu, atbalstot Krāslavas šīs nacionālās minoritātes iniciatīvu,  šī gada 17. decembrī plkst. 17:30 organizē romu tautas deju meistarklasi, ko vadīs Lidija Čubreviča.

Meistarklases laikā tiks prezentēti romu tautastērpi, kas šobrīd tiek izgatavoti to autentiskumu un kvalitāti saskaņojot ar Krāslavas romu kopienas pārstāvēm.

Latgales mazākumtautību NVO saņem valsts atbalstu

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību biedrību darbības attīstībai un atbalstam ar Kultūras ministrijas atbalstu īsteno virkni aktivitāšu.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Rēzeknē notiks seminārs jauniešu NVO pārstāvjiem

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar biedrības “Zaļais meridiāns” 2020. gada 28. oktobrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā no pl.: 15:00 – 18:00 rīko semināru mazākumtautību skolu jauniešiem un jauniešu NVO pārstāvjiem “Starpkultūru komunikācija, brīvprātīgais darbs un karjeras izvēle”.

Pasākuma mērķis: popularizēt brīvprātīgo kustību, uzlabot jauniešu socializāciju un pašrealizāciju starpkultūru uzmanība vidē. Kā uzlabot prasmes pielāgoties pastāvīgi mainīgajai sabiedrībai un motivētu jauniešus mācīties, orientēties darba tirgū, kā arī motivēt piedalīties brīvprātīgā darba projektos Latvijā un ārzemēs.

Представители латгальских сообществ начинают работать над написанием проектов

24 июля 2020 года завершился четырехдневный онлайн-тренинг для будущих и уже действующих общественных лидеров, организованный НПО Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии, с целью создания позитивных изменений в сообществах и содействия сплоченности сообщества. Из более чем 100 участников, которые выразили заинтересованность в участии в обучении, 69 получили подтверждение успешного участия в тренинге, что дает им возможность принять участие в конкурсе инициатив сообщества с ограниченным отбором, чтобы получить финансовую поддержку до 3 тысяч евро для своей идеи.

© DNVOAC | Design by W3layouts