О традициях празднования Рождества народов Латгалии за три виртуальных культурных вечера

Декабрь - пора ожидания праздников и чудес, что важно для каждой семьи. Рождество - семейный праздник, и каждый народ богат самобытными и неповторимыми традициями. Общество «Резекненский городской театр «Йорик»», Дом культуры национальных обществ, культурные общества Латгальского региона и художественные коллективы приглашают поделиться своим опытом празднования традиций и организовать виртуальные культурные вечера.
С 19 по 23 декабря вечера будут проходить в нетрадиционной форме - на платформе ZOOM. Во время вечеров мы, не выходя из уюта домашней атмосферы познакомим с традиционными рождественскими блюдами разных народов, обсудим духовные ценности Рождества, значение праздничного оформления дома и стола, споём традиционные Рождественские гимны, песни, колядки. Сейчас, когда многие люди проводят время дома, мы предлагаем насладиться уникальными традициями других народов во время виртуальных вечеров.

Ukraiņu nacionālās virtuves meistarklases

2020.gada 6. un 19. decembrī biedrība tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu, klātesot dažādu mazākumtautību un Latvijas pamatnācijas 34 pārstāvjiem no dažādām Latvijas vietām, noorganizēja meistarklases “Pelmeņi” un “Vareņiki”. Meistarklašu laiks tika pieskaņots arī dažādiem pirms ziemassvētku svētkiem, kā, piemēram, Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja svētki 19. decembrī.

Romu tautas deju meistarklase tiešsaistē

2020.gada 17.decembrī jauniešu biedrība “DAGNE” sadarbībā ar PIKC RVT Krāslavas struktūrvienību un Krāslavas romu biedrības vadītāju Lidiju Čubreviču, organizēja tiešsaistes romu dejas meistarklasi.
Meistarklases laikā tika detalizēti izskatīti romu tautas tērpi - to vēsture, izmantošana un nozīme romu kultūrā. Tika izrunātas romu tradīcijas un kultūras pasākumu svinēšanas īpatnības. Lidija Čubreviča radīja ieskatu romu tautas dejā, demonstrējot romu dejas veidus, izskaidrojot romu dejas īpatnības un zemtekstu - ko nozīmē katra kustība un pagrieziens.

Мастер-класс по цыганскому танцу

Общество «Центр поддержки НПО Южной Латгалии» в сотрудничестве с молодёжным обществом «Дагне», а также с поддержкой Министерства Культуры, в целях сохранения идентичности цыганской культуры и поддержки инициативы данного нац. меньшинства в окрестностях Краславы, 17. декабря в 17:30 проведут мастер-класс по цыганскому танцу, ведущей которого будет Лидия Чубревич. Во время мероприятия пройдёт презентация цыганских народных костюмов, которые в данный момент изготавливаются руководствуясь советами и традициями цыганской общины.

Во время мастер-класса будет возможность ознакомиться как с основами цыганского танца, так и с цыганскими народными костюмами и традициями связанными с их ношением.

Aicina pieteikties romu tautas deju meistarklasei

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā Jauniešu biedrība “Dagne” ar Kultūras ministrijas atbalstu, lai veicinātu Latvijas romu kultūras savpatnības saglabāšanu, atbalstot Krāslavas šīs nacionālās minoritātes iniciatīvu,  šī gada 17. decembrī plkst. 17:30 organizē romu tautas deju meistarklasi, ko vadīs Lidija Čubreviča.

Meistarklases laikā tiks prezentēti romu tautastērpi, kas šobrīd tiek izgatavoti to autentiskumu un kvalitāti saskaņojot ar Krāslavas romu kopienas pārstāvēm.

Latgales mazākumtautību NVO saņem valsts atbalstu

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību biedrību darbības attīstībai un atbalstam ar Kultūras ministrijas atbalstu īsteno virkni aktivitāšu.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Rēzeknē notiks seminārs jauniešu NVO pārstāvjiem

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar biedrības “Zaļais meridiāns” 2020. gada 28. oktobrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā no pl.: 15:00 – 18:00 rīko semināru mazākumtautību skolu jauniešiem un jauniešu NVO pārstāvjiem “Starpkultūru komunikācija, brīvprātīgais darbs un karjeras izvēle”.

Pasākuma mērķis: popularizēt brīvprātīgo kustību, uzlabot jauniešu socializāciju un pašrealizāciju starpkultūru uzmanība vidē. Kā uzlabot prasmes pielāgoties pastāvīgi mainīgajai sabiedrībai un motivētu jauniešus mācīties, orientēties darba tirgū, kā arī motivēt piedalīties brīvprātīgā darba projektos Latvijā un ārzemēs.

Представители латгальских сообществ начинают работать над написанием проектов

24 июля 2020 года завершился четырехдневный онлайн-тренинг для будущих и уже действующих общественных лидеров, организованный НПО Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии, с целью создания позитивных изменений в сообществах и содействия сплоченности сообщества. Из более чем 100 участников, которые выразили заинтересованность в участии в обучении, 69 получили подтверждение успешного участия в тренинге, что дает им возможность принять участие в конкурсе инициатив сообщества с ограниченным отбором, чтобы получить финансовую поддержку до 3 тысяч евро для своей идеи.

Latgales kopienu pārstāvji uzsāk darbu pie projektu rakstīšanas

2020.gada 24.jūlijā noslēdzās 4 dienu tiešsaistes mācību sesija topošajiem un esošajiem kopienu līderiem, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, lai veidotu pozitīvas pārmaiņas kopienās un veicinātu sabiedrības saliedētību tajās. No vairāk nekā 100 dalībniekiem, kas izteica vēlmi piedalīties apmācībās, 69 ieguva apliecinājumu par veiksmīgu dalību tajās, kas viņiem sniedz iespēju piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursā, lai saņemtu finansiālu atbalstu līdz 3 tūkstošiem eiro savas idejas īstenošanai.

Turpinās iedzīvotāju iesaistīšanās saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā

Dodot iespēju ikvienam iepazīties un sniegt savus priekšlikumus, Kultūras ministrija (KM) ir publiskojusi “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”. Jāuzsver, ka pamatnostādņu projektā iespēju robežās KM ir iestrādājusi arī diskusiju dalībnieku priekšlikumus, kas izskanēja reģionālajās diskusijās*, tostarp arī Rēzeknē un Daugavpilī.

Izstrādāto dokumentu var atrast šeit. Pēc diskusijām  KM tika iesniegti iedzīvotāju izteiktie viedokļi un priekšlikumi, uz kā pamata KMizstrādāja konsolidēto versiju,vienlaikus norādot, kur pamatnostādņu projektā ir iestrādāts priekšlikums (skatīt šeit). Aicinām pievērst uzmanību, vai arī Jūsu izteiktie priekšlikumi ir iekļauti dokumentā. Līdz 2020. gada 20. jūlijam aicinām sniegt viedokli par pamatnostādnēm, rakstot uz e-pastu pasts@km.gov.lv un Anita.Kleinberga@km.gov.lv.

© DNVOAC | Design by W3layouts