Baltkrievu kultūras dienas

Radošā dienas nometne „Raibā draugu pulkā”

Radošā dienas nometne „Raibā draugu pulkā” tiek veidota Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" projekta “Iepazīstam dažādas tautas” ietvaros. Nometne ilgs četras dienas skolēnu rudens brīvlaikā – no 2016. gada 24. līdz 27. oktobrim, Vangažos. Izglītojošās un radošās nodarbībās nometnes dalībnieki iepazīsies ar dažādu tautu tradīcijām, folkloru, mākslu, izzinās līdzīgo un atšķirīgo tajās.

Radošajā dienas nometnē „Raibā draugu pulkā” piedalīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Nometne ir bezmaksas.

Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā

 
No 17. līdz 22. oktobrim Jelgavā notiks Baltkrievu kultūras dienas. To laikā ikviens interesents, apmeklējot izzinošus kultūras pasākumus, varēs tuvāk iepazīt baltkrievu kultūru, kulinārijas mākslu un pat apgūt šīs tautas senās amatu prasmes.

Baltkrievu kultūras dienas Jelgavā ieskandinās izstāde «Dzimtās puses talantu dzidrais avots», kas tiks atklāta 17. oktobrī pulksten 17 Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4. Ekspozīcija apkopos rokdarbus no salmiem, baltkrievu pītās jostas, nacionālos tērpus, izšuvumus, kā arī keramikas un podniecības darbus. Ekspozīciju bez maksas varēs apskatīt līdz 22. oktobrim Sabiedrības integrācijas pārvaldes darba laikā.

Latgales mazākumtautību biedrības aicina uzlabot savu projektspēju

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LSK Rēzeknes komiteja” aicina Latgales mazākumtautību biedrības atsaukties un piedalīties projekta „Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana” apmācībās.

Projekta ietvaros norisināsies apmācības Latgales mazākumtautību biedrību pārstāvjiem, kā arī apmācību dalībniekiem būs iespēja iegūt līdz 1000,00 EUR sava projekta īstenošanai laika posmā no 7. līdz 25. oktobrim (tiks īstenoti 2 pilotprojekti, katram līdz 1000 EUR finansējums).

Kultūras tradīciju mijiedarbība Latgalē

Biedrība Joriks No šī gada 2.marta Tautas muzikantu biedrība sadarbībā ar biedrībām “Rogovkīši” un “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”” ir sākusi realizēt projektu “Kultūras saknes”, ko finansiāli atbalsta biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latgales NVO projektu programmas starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu apakšprogrammas ietvaros.

Projekta “Kultūras saknes” aktivitātes norisināsies gan Rēzeknē (Nacionālo biedrību kultūras namā un Rēzeknes Augstskolā), gan Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, piesaistot arī dalībniekus no Viļānu pilsētas un novada, tādā veidā pietiekami plašā teritorijā meklējot kopsakarības un veidojot dziļāku izpratni par kultūras tradīciju daudzveidību Latgales reģionā, to savstarpējo mijiedarbību un dzīvotspēju mūsdienu kultūrvidē.

© DNVOAC | Design by W3layouts