ieteikt draugiem

KM izsludinājusi konkursu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā"

 

Par uzaicinājumu iesniegt pieteikumu līdzdarbības līguma „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā” slēgšanai

Kultūras ministrija uzaicina privātpersonas ar pietiekamu kompetenci un pieredzi iesniegt atbilstoši darba uzdevumam sagatavotus pieteikumus līdzdarbības līguma „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga veicināšanai Latgales reģionā” slēgšanai.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018.gada 4.oktobrim, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2018.gada 4.oktobris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Darba uzdevums
Darba uzdevuma pielikums© DNVOAC | Design by W3layouts