ieteikt draugiem

Latvijas kultūru festivāls 2016

 

 
Skanīgi aizritējis pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu (Pinu, pinu sietu)”
No 1.-3. jūlijam Daugavpilī un visā Latgales reģionā, pēc LR Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas iniciatīvas, norisinājās pirmais Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu” (Pinu, pinu sietu), ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Eiropas Minoritāšu centru (Vācija).
1. un 2. jūlijā, skanot 52 mazākumtautību un tradicionālās kultūras kolektīvu dziesmām un dejām, Daugavpils iedzīvotāji un viesi, kā arī paši festivāla dalībnieki varēja apmeklēt vairāk nekā 15 koncertus, vērot festivāla dalībnieku gājienu, sekot līdzi un piedalīties vairāk nekā 9 meistarklašu norisē, ciemoties amatnieku teltīs, baudīt muzikālā tramvaja koncertus pilsētā, piedalīties Latvijas jauniešu forumā, starptautiskajā NVO seminārā u.c. aktivitātes. 
1. jūlijā ar „Dvēseles un spēka dziesmām” tika pieskandināta Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca, ar daudzveidīgiem priekšnesumiem tika aizvadīts Rēzeknes mazākumtautību kopu koncerts, savukārt vakarā, piedaloties LR Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Vācijas vēstniekam Latvijā Rolfam Šutem un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam Jānim Dukšinskim, izskanēja dažādu kultūru festivāla atklāšanas koncerts. 

Savukārt 2. jūlijā tika pieskandināts Daugavpils Cietoksnis, Dubrovina parks, Vienības laukums, Latviešu kultūras centrs un pilsētas tramvajs. Dienas pirmajā pusē festivāla dalībnieki Cietoksnī koncertu „Munā sātā sītu pyn” ietvaros pieskandināja Ukraiņu un poļu sētu, Mūsu sētu, Baltkrievu sētu, Krievu sētu, Rotko centra pagalmu, kā arī iesaistīja skatītājus lustīgās dejās un rotaļās. Savukārt dienas otrajā pusē Dubrovina parkā notika festivāla dižkoncerti uz trīs skatuvēm: Saulrieta skatuvē izskanēja koncerts „Sapinu sietu no putnu dziesmām”, Daugavas skatuvē – „Sapinu sietu no pļavu smaržām”, savukārt Danču skatuvē tika izdancots koncerts „Sapinu sietu no Daugavas vēja”.

Milzīgu atsaucību dalībnieku un skatītāju vidū izpelnījās „Muzikālo tramvajs”, kurā, ar aizrautīgām dziesmām un lustīgām dejām kolektīvi priecēja iedzīvotājus. Bet 2.jūlija vakarā visi festivāla dalībnieki piedalījās svētku gājienā, kura noslēgumā Vienības laukumā viņus sagaidīja un sveica LR Ministru prezidents Māris Kučinskis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, LR Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vadītāja Solvita Vēvere. Festivāla direktors Oskars Zuģickis u.c.promenentas personas. Festivāla „Pynu, pynu sītu” rituāla noslēgumā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis svinīgi nodeva festivāla karogu Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei Ritai Vectirānei. Pēc diviem gadiem Latvijas kultūru festivāls notiks Jelgavā. 


Festivāla otrās dienas vakarā Dubrovina parkā dalībniekus un viesus ar baltkrievu dziesmām un dejām priecēja Vitebskas apgabala kolektīvs „Suņičķi” (Baltkrievija) un ar enerģiskām latgaliešu dziesmām jautrās dejās skatītājus iesaistīja postfolkloras grupa „Rikši”. 


Festivāla laikā Daugavpils nacionālo biedrību telpās un citviet pilsētā dalībnieki piedalījās dažādās meistarklasēs un ieguva jaunas iemaņas – izbaudīja ukraiņu, krievu nacionālo virtuvi, gatavoja pelmeņus, darināja lelles “Oберег”, apguva poļu tautas deju pamatelementus, izzināja Latgales podniecības īpatnības, mācījās pīt dažādus vainagus, izgaršoja Latgales nacionālās virtuves īpatnības. 


Savukārt festivāla 3.diena turpinājās dažādās Latgales reģiona pašvaldībās. Festivāla mazākumtautību dalībnieki ar vietējās pašvaldības kolektīviem priecēja skatītājus Preiļu kultūras centrā, Viļānu estrādē, Rēzeknes novada Maltas, Dricēnu, Gaigalavas, Nagļu kultūras namā, Dagdas novada Andzeļu Kultūras namā, Līvānu novada Rožupes estrādē, kā arī Ludzas kinoteātrī, bet vakarā uz festivāla noslēguma gājienu un koncertu visi pulcējās Kārsavā. Spītējot laika apstākļiem, festivāla dalībnieki un koncerta apmeklētāji, kas bija ieradušies ļoti kuplā skaitā, izbaudīja kultūru daudzveidību aizrautīgā koncerta vadītāja Roberto Meloni vadībā.

Festivāla dalībnieki apliecināja, ka Latvijas unikālā kultūrtelpa sekmē nacionālās identitātes nostiprināšanu, globalizācijas apstākļos uztur, stiprina un vieno piederības sajūtu Latvijai.

Latvijas kultūru festivāls, gatavojoties Latvijas simtgadei, reprezentēja mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas kultūrtelpai, kā arī veicināja kopīgo vērtību (brīvība, tiesiskums, solidaritāte u.c.) apzināšanos.

Festivāla organizēšanu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija un atbalsta Daugavpils pilsētas dome.

Sīkāka informācija: 
Oskars Zuģickis 
e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv

 

Festivāla dalībnieki

 

1. un 2. jūlijā, skanot 52 mazākumtautību un tradicionālās kultūras kolektīvu dziesmām un dejām, Daugavpils iedzīvotāji un viesi, kā arī paši festivāla dalībnieki varēja apmeklēt vairāk nekā 15 koncertus, vērot festivāla dalībnieku gājienu, sekot līdzi un piedalīties vairāk nekā 9 meistarklašu norisē, ciemoties amatnieku teltīs, baudīt muzikālā tramvaja koncertus pilsētā, piedalīties Latvijas jauniešu forumā, starptautiskajā NVO seminārā u.c. aktivitātes.

Savukārt festivāla 3.diena turpinājās dažādās Latgales reģiona pašvaldībās. Festivāla mazākumtautību dalībnieki ar vietējās pašvaldības kolektīviem priecēja skatītājus Preiļu kultūras centrā, Viļānu estrādē, Rēzeknes novada Maltas, Dricēnu, Gaigalavas, Nagļu kultūras namā, Dagdas novada Andzeļu Kultūras namā, Līvānu novada Rožupes estrādē, kā arī Ludzas kinoteātrī, bet vakarā uz festivāla noslēguma gājienu un koncertu visi pulcējās Kārsavā.

 

Programma

 

01.07.2016. Daugavpils

 Akt.Nr. 

Laiks  

vieta 

Aktivitātes apraksts 

1. 

12:00 – 14:00 

Daugavpils Ukraiņu biedrība “Mrija” (Alejas iela 7) 

Ukraiņu nacionālās virtuves meistarklase 

2. 

13:00 - 15:30 

Nikolaja vārti/M.Rotko centrs (Daugavpils Cietoksnī) 

Latvijas literātu  pēcpusdiena. Piedalās 6 tautību literāti 

3. 

12:00 – 15:00 

Daugavpils cietoksnis  

(Hospitāļu iela) 

Latgales podniecības meistarklase 

 

4. 

12:00 – 15:00 

Daugavpils Universitāte  

(Parādes iela 1A, 130. aud.) 

Latvijas mazākumtautību NVO seminārs.Vada Eiropas Minoritāšu centrs (Vācija) 

5. 

13:00 – 14:00 

Daugavpils krievu kultūras centrs (Varšavas iela 14) 

Pelmeņu gatavošanas meistarklase 

6. 

13:30 – 14:20 

Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca  

(18. novembra iela 66) 

Spēka dziesmu koncerts. Folkloras kopa “Svātra” 

7. 

14:00 – 16:00 

Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs (Smilšu iela 92) 

Leļļu “Oберег” darināšanas meistarklase  

8. 

15:00 -16:30 

Daugavpils Poļu kultūras centrs (Varšavas iela 30) 

Poļu tautas deju meistarklase 

9. 

15:00 – 16:20 

Daugavpils novada Kultūras centrs (Dobeles iela 30) 

Rēzeknes mazākumtautību kopu koncerts 

10. 

18:00 - 19:30 

 

Daugavpils Kultūras pils  

(Smilšu iela 92) 

Festivāla atklāšanas koncerts 

02.07.2016. Daugavpils

 Akt.Nr. 

Laiks  

vieta 

Aktivitātes apraksts 

1. 

10:00 – 13:00 

Daugavpilscietokšņa  

M.Rotko centra pagalms  

Festivāla Cietokšņa dižkoncerts 

2. 

10:15 – 13:00 

 

Daugavpilscietokšņa parks 

Koncerts “Munā sātā sītu pyn”.  

Ukraiņu un poļu sēta 

(„Український двір”,“Polskie podworko”)  

3. 

10:15 – 13:00 

Daugavpils cietokšņa dzīvojamaiskvartāls 

Koncerts “Munā sātā sītu pyn”.  

Mūsu sēta 

4. 

10:15 – 13:00 

Daugavpils cietokšņadzīvojamaiskvartāls 

Koncerts “Munā sātā sītu pyn”. 

Baltkrievu sēta(“беларускі двор”) 

5. 

10:15 – 13:00 

Daugavpils Cietoksnis. Atpūtas laukums pie kazemāta 

Koncerts “Munā sātā sītu pyn”. 

Krievu sēta(“русСкИЙ  двор”) 

6. 

11:30 – 12:30 

 

Daugavpils cietoksnis  

Vijas Kudiņas Latgales virtuves meistarklase 

7. 

15:00 – 18:00 

 

Koncerti tramvajā  (Nr.1).(Tramvajā brauc tikai dalībnieki) 

Muzikālais tramvajs.Dalībnieku ekskursija un koncerti tramvajā 

8. 

15:30-18:00 

Dubrovina parks. 

SAULRIETA SKATUVE 

Festivāla dižkoncerts  

„Sapinu sietu no putnu dziesmām”  

9. 

15:30-18:00 

Dubrovina parks. 

DANČU SKATUVE  

Festivāla dižkoncerts  

„Sapinu sietu no Daugavas vēja” 

10. 

15:30-18:00 

Dubrovina parks. 

DAUGAVAS SKATUVE 

Festivāla dižkoncerts  

„Sapinu sietu no pļavu smaržām” 

11. 

15:30-18:30 

 

Dubrovina parks 

15 amatnieku teltis “Latgales tematiskie ciemi” 

12. 

16:00-17:30 

 

Dubrovina parks 

Meistarklase “Pynu, pynu...” 

13. 

19:00 -19:30 

Pulcēšanās gājienam Rīgas ielā posmā no Alejas līdz Stacijas ielai 

Svētku gājiens pa Rīgas ielu līdz Vienības laukumam 

14. 

19:30 – 19:45 

 

Vienības laukums 

Festivāla „Pynu, pynu sītu” rituāls, svētku uzrunas  

15. 

20.00-20:45 

Noslēguma koncerts Dubrovina parkā 

Uzstājas Vitebskas apgabala(Baltkrievija)kolektīvs "Suņički"  

16. 

20:45  - 21:25 

Noslēguma koncerts Dubrovina parkā 

Postfolkloras kopas “Rikši” koncerts 

03.07.2016. Latgale/ Kārsava

 Akt.Nr. 

Laiks  

vieta 

Aktivitātes apraksts 

1. 

11:00 – 13:00 

Riebiņu novada Rušonas KN 

 

Koncerts kopā ar Riebiņu novada kolektīviem 

2. 

11:00 – 13:00 

Viļānu estrādē 

 

Brīvdabas koncerts kopā ar Viļānu novada kolektīviem 

3. 

11:00 – 13:00 

Rēzeknes novada Maltas KN 

(1.maija iela 80) 

Koncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem 

4. 

11:00 – 13:00 

Rēzeknes novada Gaigalavas KN 

(Rēzeknes iela 2) 

Koncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem 

5. 

11:00 – 13:00 

Rēzeknes novada Nagļu KN 

Koncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem 

6. 

11:00 – 13:00 

Rēzeknes novada Dricēnu KN 

 

Koncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem 

7. 

11:00 – 13:00 

Rēzeknes novada Strūžānu KN 

(Miera iela 14) 

Koncerts kopā ar Rēzeknes novada kolektīviem 

8. 

11:00 – 13:00 

Dagdas novada Andzeļu KN 

 

Koncerts kopā ar Dagdas novada kolektīviem 

9. 

12:00 – 14:00 

Preiļu KC 

(Raiņa bulvāris 28) 

Koncerts kopā ar Preiļu novada kolektīviem 

10. 

12:00 – 14:00 

Līvānu novada Rožupes estrādē 

 

Brīvdabas koncerts Rožupes estrādē kopā ar Līvānu un Vārkavas novadu kolektīviem un stāstniekiem 

11. 

12:00 – 13:30 

Ludzas kinoteātris  

(Skolas iela 26) 

Koncerts kopā ar Ludzas novada kolektīviem 

12. 

13:00 – 14:30 

Kārsavas novada Malnava 

 

Koncerts kopā ar Kārsavas novada kolektīviem 

13. 

12:00 

Kārsava. Ar triju baznīcu zvanu skaņām Festivāla trešās dienas atklāšana Kārsavas pilsētas centrā 

Festivāla dienas koncerti Kārsavā 

14. 

13:00 - 18:00 

Kārsavas dažādās pilsētas vietās: parkā aiz KN, skvērā pretī pašvaldībai, Ontona dārzā pie estrādes u.c. 

Baltu, Slāvu, Somugrusētuprezentācijas ar teatralizētiem, muzikāliem sižetiem, un raksturīgajiem ēdieniem 

15. 

18:00 - vakaram 

Kārsavas  estrādē 

Festivāla noslēguma dižkoncerts  

(vada aktieris Kristaps Rasims) © DNVOAC | Design by W3layouts