ieteikt draugiem

Radošā dienas nometne „Raibā draugu pulkā”

 

Radošā dienas nometne „Raibā draugu pulkā” tiek veidota Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" projekta “Iepazīstam dažādas tautas” ietvaros. Nometne ilgs četras dienas skolēnu rudens brīvlaikā – no 2016. gada 24. līdz 27. oktobrim, Vangažos. Izglītojošās un radošās nodarbībās nometnes dalībnieki iepazīsies ar dažādu tautu tradīcijām, folkloru, mākslu, izzinās līdzīgo un atšķirīgo tajās.

Radošajā dienas nometnē „Raibā draugu pulkā” piedalīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Nometne ir bezmaksas.

Nometnes programmā paredzētas radošās darbnīcas un nodarbības, Talantu šovs, sportiskas aktivitātes un stafetes. Katrā nometnes dienā dalībnieki tuvāk iepazīs kādu tautu – latviešus, ukraiņus, krievus vai burjatus un to tradīcijas.

Nometnes mērķis ir ļaut dalībniekiem iepazīt vienaudžus no dažādām sociālām un etniskajām grupām, izglītot un iepazīstināt bērnus un jauniešus ar dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, stiprināt latviešu valodas zināšanas un pielietojuma prasmes. Dalība nometnē dos iespēju bērniem un jauniešiem iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs un sekmēt tādu prasmju, zināšanu, ko nevar iegūt formālās izglītības ceļā, iedvesmojot uz radošu izpausmju meklēšanu un realizēšanu dzīvē.

Radošā dienas nometne „Raibā draugu pulkā” tiek rīkota sadarbībā ar biedrību “Sadarbības platforma”. 

Pieteikšanās nometnei nosūtot nometnes dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi un vecāku kontaktinformāciju rakstiski uz e-pastu:atlas.irina@gmail.com

Irina Dukule

Mob. tālr. 29861068

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.© DNVOAC | Design by W3layouts